Hem

 

Har du ingen plan och uttalat tillvägagångsätt för hur du ska arbeta? Behöver du hjälp med ditt strategiarbete?

 

Har du en strategi men har svårt att se hur den ska förverkligas och förankras i verkligheten? Behöver du hjälp med att genomföra din strategi i praktiken?

 

Har du problem med att få ihop ditt livspussel? Behöver du hjälp med dina privata sysslor så du får tid till det du vill och tycker är roligt? 

Copyright @Privatassistenten 2019

All Rights Reserved

 

E-post: eva@privatassistenten.se

Tel : 070-656 74 50